Sự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện nào sắp diễn ra.

Sự kiện đã diễn ra

Data Storytelling

Ngày: Tháng Tám 18, 2021

Thời gian: 20:00

240423168 2005006669648983 7586433136067704884 N

FABULA – Bộ thẻ kể chuyện hiệu quả

Ngày: Tháng Tám 11, 2021

Thời gian: 20:00

233852344 4177978945627060 189393240232614818 N

CICERO

Ngày: Tháng Tám 4, 2021

Thời gian: 20:00

230871521 1987217528094564 4280319475199539507 N

The Talk: The Power Of Storytelling

Ngày: Tháng Bảy 15, 2021

Thời gian: 20:00 - 21:30

Ver04 Thetalk The Power Of Storytelling

The Talk: Viết sách

Ngày bắt đầu: Tháng Sáu 23, 2021

Ngày kết thúc: Tháng Sáu 25, 2021

Thời gian: 20:00

Ver02 Thetalk Viet Sach

The Talk: Nghề Freelance Trainer / Coach

Ngày bắt đầu: Tháng Năm 18, 2021

Ngày kết thúc: Tháng Năm 20, 2021

Thời gian: 20:00

12